Jakie są wymagane dokumenty przy zakupie samochodu używanego?

time lapse photography of road

Jakie są wymagane dokumenty przy zakupie samochodu używanego?

Kupno samochodu używanego wiąże się z wieloma czynnościami i formalnościami. Oprócz wyboru odpowiedniego pojazdu i negocjacji ceny, kupujący musi także dostarczyć niezbędne dokumenty. W artykule tym przedstawimy listę wymaganych dokumentów, które będą potrzebne przy zakupie samochodu używanego.

  1. Dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości)

Pierwszym dokumentem, który kupujący musi posiadać przy zakupie samochodu używanego, jest dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Jest to konieczne dla weryfikacji tożsamości kupującego przez sprzedającego.

  1. Dokument potwierdzający tytuł własności

Następnym ważnym dokumentem, który należy dostarczyć, jest dokument potwierdzający tytuł własności samochodu. Może to być umowa kupna-sprzedaży, faktura VAT lub umowa leasingowa. Jest to dokument, który potwierdza legalne nabycie pojazdu oraz przeniesienie własności na obecnego właściciela.

  1. Książka serwisowa i dowody przeglądów technicznych

Każdy samochód używany powinien posiadać książkę serwisową oraz dowody przeglądów technicznych. Książka serwisowa zawiera informacje o historii serwisowej pojazdu, co może być istotne przy ocenie stanu technicznego samochodu. Dowody przeglądów technicznych, takie jak ważny przegląd techniczny (PT) lub badanie techniczne (BT), potwierdzają, że samochód spełnia wymogi techniczne i jest legalny na drogach publicznych.

  1. Aktualne polisy ubezpieczeniowe

Kupujący musi również zażądać od sprzedającego aktualnych polis ubezpieczeniowych, takich jak obowiązkowe ubezpieczenie OC czy ubezpieczenie autocasco. Te dokumenty potwierdzają, że pojazd jest ubezpieczony i legalnie może circulować po drogach.

  1. Dowód rejestracyjny pojazdu (dowód techniczny)

Dowód rejestracyjny pojazdu, często nazywany dowodem technicznym, jest ważnym dokumentem, który musi być dostarczony przy zakupie samochodu używanego. Dowód ten zawiera informacje o pojazdzie, takie jak numer rejestracyjny, data pierwszej rejestracji, dane techniczne, itp. Jest to niezbędne, aby zarejestrować pojazd na nowego właściciela.

  1. Decyzja o dopuszczeniu pojazdu do ruchu

Przy zakupie samochodu używanego można także zażądać od sprzedającego decyzji o dopuszczeniu pojazdu do ruchu, zwanej popularnie “homologacją”. Jest to dokument wystawiony przez organy odpowiedzialne za kontrolę pojazdów, potwierdzający zgodność pojazdu z przepisami prawa ruchu drogowego.

  1. Oryginał umowy ubezpieczeniowej (w przypadku leasingu)

Jeśli samochód, który chcemy kupić, był wcześniej finansowany przez leasing, warto zażądać od sprzedającego oryginał umowy leasingowej. Ten dokument stwierdza, że leasingodawca jest właścicielem pojazdu, a kupujący jest uprawniony do nabycia tego pojazdu jako nowy właściciel.

Wniosek

Przy zakupie samochodu używanego, aby uniknąć problemów i potencjalnych nieprzyjemności, należy pamiętać o dostarczeniu wszystkich wymaganych dokumentów. W artykule tym przedstawiliśmy listę najważniejszych dokumentów, w tym dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego tytuł własności, książki serwisowej, dowodów przeglądów technicznych, aktualnych polis ubezpieczeniowych, dowodu rejestracyjnego pojazdu, decyzji o dopuszczeniu pojazdu do ruchu oraz ewentualnej umowy leasingowej. Pamiętajmy, że każdy dokument jest ważny i stanowi część procesu zakupu samochodu używanego.

Author: olczakmotors.pl